Facebook
LinkedIn
YouTube

0%

MENU

ifm electronic Sp. z o. o.

Polskiemu oddziałowi firmy ifm electronic zapewniamy stałe wsparcie w ramach marketing outsourcingu: zajmujemy się planowaniem, organizacją i koordynacją ogólnopolskiego cyklu konferencji „ifm wiedza i doświadczenie”. Na bieżąco tworzymy i monitorujemy materiały reklamowe i prasowe
oraz realizujemy działania z zakresu public relations.